0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 3x3
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Cancelled
۰۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Cancelled
۱۵:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
inprogress
۱۷:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Lakers 2K22 3x3
Cancelled
۰۳:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Cancelled
۱۲:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۱۳:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Cancelled
۱۴:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۶
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
inprogress
۱۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
inprogress
۱۸:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۲:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۳:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۳:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Cancelled
۰۶:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Cancelled
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۰
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۲:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۳:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۳:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۳:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Cancelled
۰۵:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Cancelled
۰۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۶
۱۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Cancelled
۰۶:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Cancelled
۱۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۱۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
inprogress
۱۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۵۵
World
NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۸
James Harden
Finished
۲۳:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۲۰:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۲۳:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Cancelled
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Cancelled
۰۳:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۴۰
James Harden
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۰:۲۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۱۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۵:۴۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۲۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۵۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۷:۲۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۱۸:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۹:۳۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۹:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
James Harden
Finished
۲۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۰۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۲:۲۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
James Harden
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۴۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
LeBron James
Cancelled
۰۹:۵۰
Tracy McGrady
۱۲
۵
James Harden
Finished
۱۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۱:۳۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۱۲:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۲۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۴۰
James Harden
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۹:۵۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۲۱:۴۰
Damian Lillard
۱۵
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۲۳:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Cancelled
۰۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۰:۵۰
James Harden
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۱۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۱:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۸
۱۱
Michael Jordan
Cancelled
۰۲:۰۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Cancelled
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Cancelled
۰۳:۱۰
James Harden
۱۱
۹
Kobe Bryant
Cancelled
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۴:۲۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۵:۲۰
Luka Doncic
۱۳
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۶:۰۰
James Harden
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۶:۳۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۴۰
James Harden
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۱۲
۱۴
Damian Lillard
Finished
۰۷:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۵۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۸:۲۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۸:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۸:۵۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۱۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۹:۴۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۰
Tracy McGrady
۱۵
۱۳
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۰:۳۰
Damian Lillard
۴
۱۱
James Harden
Finished
۱۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۵۰
Luka Doncic
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۱۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kobe Bryant
Cancelled
۱۱:۴۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Cancelled
۱۲:۰۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۲۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۱۲:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۰۰
Kawhi Leonard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۲۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۳:۴۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۵۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۴:۱۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۲۰
Bradley Beal
۶
۱۱
James Harden
Finished
۱۴:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۰۰
Damian Lillard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۱۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
James Harden
Finished
۱۵:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۶:۰۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۶:۱۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۶:۲۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۴
Kawhi Leonard
Cancelled
۱۶:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Michael Jordan
Finished
۱۶:۵۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۰۰
Tracy McGrady
۱۵
۱۳
James Harden
Finished
۱۷:۱۰
LeBron James
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۷:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۷:۵۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۸:۱۰
Damian Lillard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Luka Doncic
inprogress
۱۸:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۰۰
Bradley Beal
۱۳
۱۵
James Harden
Finished
۱۹:۱۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۲۰:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۲۰:۱۰
James Harden
۸
۱۲
LeBron James
inprogress
۲۰:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
James Harden
Finished
۲۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۲۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۱:۳۰
Luka Doncic
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۲۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۲۲:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۲۲:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
James Harden
Finished
۲۲:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۲۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۲:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۲۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۲۳:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۳:۲۰
World
NBA 2K22 Cyber League
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۷
۱۱۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۲۴
۱۱۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۴
۱۱۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۶
۱۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۴
۱۲۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۳
۱۰۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۵
۱۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۸
۱۱۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۲۱:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۰
۱۰۶
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۹۰
۱۰۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۰
۱۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۷
۱۱۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۹
۱۱۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۲
۱۲۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۵
۱۰۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۲۲:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۹۷
۱۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۲۲:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۱
۱۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۳:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۸
۱۱۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۰
۱۰۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۸۸
۱۰۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۲
۱۱۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۹
۱۴۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۰
۱۱۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۳
۱۰۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۳
۱۲۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۷
۱۲۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۳
۹۸
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۳
۱۱۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۹
۱۳۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۳
۱۰۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۶
۱۳۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۷
۱۳۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۵
۸۲
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۹:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۰۹
۱۳۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۰:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۸
۱۲۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۲۰:۵۰
World
NBA 2K22 Cyber Championship
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۴۲
۱۲۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۳۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۶
۱۲۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۷
۱۰۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۲:۲۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۶
۱۱۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۹:۳۳
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۶
۱۳۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۱:۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۰
۱۰۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۶۷
۱۷۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۸:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۴۴
۱۲۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۳۴
Miami Heat (Cyber)
۱۳۷
۱۲۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۱:۵۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۷
۱۴۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۶
۱۱۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۲۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۲۰
۱۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۴:۴۸
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۰
۱۰۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۴
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۷
۱۰۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۹:۳۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۵۲
۱۵۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۱:۰۰
Sacramento Kings (Cyber)
۱۵۶
۱۳۴
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۲۲:۲۷
World
NBA 2K20 Cyber League
Orlando Magic (Cyber)
۸۲
۶۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۲
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۷
۸۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۸
۹۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۳
۷۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۵
۷۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۸۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۴
۷۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۸
۵۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۴
۷۱
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۵
۸۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۴
۷۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۹
۷۷
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۵
۵۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۵
۵۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۶
۵۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۸
۷۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۲
۶۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۴
۷۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۵
۷۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۲
۶۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۷۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۱
۷۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۰
۸۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۵
۷۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۶۹
۶۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۹
۸۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۴
۶۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۶۹
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۶۷
۹۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۹
۶۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۶
۷۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۸۳
۹۱
Golden State Warriors (Cyber)
Cancelled
۱۵:۰۰
Golden State Warriors (Cyber)
۹۲
۱۰۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۸۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۶۹
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۶:۲۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۹
۶۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۴۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۷۰
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۹
۹۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۵۸
۷۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۷۹
۷۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۸
۹۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۷
۷۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۹
۵۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۲
۶۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۸
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۰:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۱:۰۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۸۳
۷۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۱:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۴
۷۹
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۲۲:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۱
۵۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۲:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۷۱
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۲۲:۵۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۰
۸۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۳:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۹
۶۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۲۳:۵۷