0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۰:۳۰
Petr Sudek
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۹:۳۰
Ludek Vtelensky
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۱:۰۰
Martin Guk
۳
۲
Radek Rose
Finished
۰۱:۰۰
Viktor Skokan
۲
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sobisek
۰
۳
Tomas Holik
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Holik
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۴:۳۰
Martin Guk
۳
۲
Michal Regner
Finished
۱۰:۰۰
Martin Guk
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۰۰:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Viktor Skokan
۳
۱
Josef Kutifel
Finished
۰۳:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۰۰
Michal Sklenar
۲
۳
Josef Kutifel
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Holik
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Louda
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۲
۳
Martin Cmunt
Finished
۰۰:۰۰
David Szotek
۳
۰
Michal Macurak
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Fraj
۳
۲
Tomas Ranecky
Finished
۰۰:۰۰
David Stusek
۳
۱
David Szotek
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Frantisek Fraj
Finished
۰۱:۰۰
Martin Cmunt
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۱:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۳۰
Josef Kutifel
۳
۰
Koubek Vojtech
Finished
۰۲:۰۰
Michal Sklenar
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۳:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Koubek Vojtech
Finished
۰۳:۳۰
Koubek Vojtech
۱
۳
Viktor Skokan
Finished
۰۴:۳۰
Martin Sobisek
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۵:۰۰
Josef Kutifel
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۵:۰۰
Koubek Vojtech
۱
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Viktor Skokan
Finished
۰۶:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Viktor Skokan
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Dalimil Machander
Finished
۰۹:۳۰
Adolf Sejstl
۳
۰
Stepan Vyskocil
Finished
۰۹:۳۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۹:۳۰
Ales Drozd
۳
۰
Petr Chlad
Finished
۱۰:۰۰
Josef Ciz
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۰:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Ludek Vtelensky
Finished
۱۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۰:۳۰
Stepan Vyskocil
۲
۳
Josef Ciz
Finished
۱۰:۳۰
Dalimil Machander
۲
۳
Ales Drozd
Finished
۱۰:۳۰
Michal Regner
۳
۰
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Petr Chlad
۰
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Chvatal
۰
۳
Adolf Sejstl
Finished
۱۱:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۰
Martin Guk
Finished
۱۱:۳۰
Petr Sudek
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۳۰
Adolf Sejstl
۱
۳
Josef Ciz
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Schwan
۰
۳
Ales Drozd
Finished
۱۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Michal Regner
Finished
۱۲:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۰۰
Dalimil Machander
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۱۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Ludek Vtelensky
Finished
۱۲:۰۰
Petr Sudek
۰
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۱۲:۳۰
Petr Chlad
۳
۱
Dalimil Machander
Finished
۱۲:۳۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Jan Jablonovsky
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Josef Ciz
-
-
Adolf Sejstl
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Ales Drozd
-
-
Jaroslav Schwan
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Michal Regner
-
-
Martin Guk
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Jakub Glanowski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Kwapis
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۲:۰۰
Michal Malachowski
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۱:۳۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۳:۳۰
Michal Malachowski
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Twardowski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۰۰
Michal Minda
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۱:۱۵
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۴۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۲:۱۵
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۲:۳۰
Michal Minda
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۱۵
Szymon Twardowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۴۵
Michal Malachowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۳۰
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Kwapis
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Michal Malachowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۳۰
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Marco Golla
Finished
۰۸:۴۵
Lukasz Wachowiak
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۰۹:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۴۵
Jakub Kosowski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۱۵
Lukasz Wachowiak
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Marco Golla
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Glanowski
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Kosowski
۲
۱
Adrian Wiecek
inprogress
۱۱:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۱۲:۱۵
Lukasz Wachowiak
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۲
۰
Kuzmicz Jakub
inprogress
۱۲:۴۵
Germany
Challenger Series
Florian Bluhm
۳
۲
Florian Bourrassaud
Finished
۱۰:۰۰
Marius Henninger
۳
۰
Siddharta Almeida
Finished
۱۱:۲۰
Florian Bluhm
۳
۱
Denis Dorcescu
Finished
۱۲:۰۰
Damian Zech
۰
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۲:۴۰
World
World Team Championships Men
Jules Rolland
۱
۳
Kay Stumper
Finished
۰۷:۳۰
Siu Hang Lam
۱
۳
Daeseong Cho
Finished
۰۷:۵۰
Chun Ting Wong
۱
۳
Woojin Jang
Finished
۰۸:۰۰
Alexis Lebrun
۱
۳
Dang Qiu
Finished
۰۸:۳۰
Marcos Freitas
۱
۳
Shunsuke Togami
Finished
۱۰:۳۰
Joao Geraldo
۰
۳
Harimoto Tomokazu
Finished
۱۱:۰۰
Joao Monteiro
۳
۲
Mizuki Oikawa
Finished
۱۱:۳۰
Marcos Freitas
۱
۲
Harimoto Tomokazu
inprogress
۱۲:۰۰
Ukraine
Ukraine Win Cup
Igor Sukovaty
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Korobeinik
۳
۱
Sergey Buluy
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Pokydko
۱
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۰:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Pokydko
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Yurkov
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۰۲:۰۰
Yan Krol
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Yurkov
۳
۲
Sergey Pokydko
Finished
۰۲:۳۰
Igor Akimov
۳
۱
Alexander Sulim
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Korobeinik
Finished
۰۳:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Alexander Sulim
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Korobeinik
۳
۰
Sergey Pokydko
Finished
۰۳:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Buluy
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Sulim
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۵:۰۰
Alexander Sulim
۳
۲
Igor Akimov
Finished
۰۵:۳۰
Alexander Sulim
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۶:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۶:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۷:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۰
۳
Alexander Sulim
Finished
۰۷:۳۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۳۰
Romaniuk Yevhen
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۹:۰۰
Alexey Rodin
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۰۰
Oleksandr Liushnia
-
-
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۹:۳۰
Romaniuk Yevhen
۲
۳
Sergey Pisklov
Finished
۱۰:۰۰
Alexey Rodin
۳
۰
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Onischenko
-
-
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Sergey Pisklov
Finished
۱۱:۳۰
Ruslan Onischenko
۳
۱
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۱:۳۰
Aleksey Goloveshkin
-
-
Ruslan Onischenko
Finished
۱۲:۰۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۲:۰۰
Aleksey Goloveshkin
-
-
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۲:۳۰
Russia
Liga Pro
Oleg Popov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۱۵
Vladislav Chakhur
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۰:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Polyakov Petr
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۲
Oleg Shagarov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۰۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۳۰
Vladislav Chakhur
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۲:۰۵
Igor Mihaylov
۲
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Polyakov Petr
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Shagarov
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Merkushin
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۳۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۱۵
Polyakov Petr
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۵:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۵:۴۵
Aleksandr Gusev
۰
۳
Igor Krikunov
Finished
۰۸:۱۵
Dmitri Razinkov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۸:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۴۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Denis Sayanov
Finished
۰۸:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۱۵
Igor Krikunov
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۳۰
Savinsky Aleksandr
۲
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۴۵
Denis Sayanov
۰
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Dmitri Razinkov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۱۵
Aleksandr Gusev
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۳۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Krikunov
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۱:۰۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۱:۴۵
Igor Krikunov
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۱:۴۵
Dmitrii Surkin
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۱۲:۱۵
Vitaly Demchenko
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۱۲:۱۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۰
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۲:۳۰
Maksim Dukhin
۱
۱
Anton Mokhnachev
inprogress
۱۲:۴۵
Mikhail Gusev
-
-
Dmitriy Kugurushev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Valery Kutin
۳
۲
Mikhail Gusev
Finished
۱۳:۰۰
World
TT-CUP
Prusa Martin
۰
۳
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۲۵
Jean-Baptiste Cousin
۳
۰
Martin Juhasz
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۲
۳
Libor Novak
Finished
۰۱:۲۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۰
Brian Aschenbach
Finished
۰۴:۰۵
Lu Hsu Chang
۳
۲
Brian Aschenbach
Finished
۰۴:۳۰
Lu Hsu Chang
۰
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۵:۰۰
Andrus Hiiemae
۳
۱
Jan-Erik Nermann
Finished
۰۹:۱۵
Dmitri Rakel
۰
۳
Andrus Hiiemae
Finished
۰۹:۴۵
Ondrej Fiklik
۳
۱
Jan Simecek
Finished
۰۹:۵۰
Ruzicka Josef
۳
۰
Chlumsky Petr
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Denis Benes
Finished
۱۰:۲۵
Francisco Marin
۱
۳
Vera Victor
Finished
۱۰:۴۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Chlumsky Petr
Finished
۱۰:۵۰
Krystof Prida
۰
۳
Matej Stach
Finished
۱۰:۵۵
Jan-Erik Nermann
۱
۳
Dmitri Rakel
Finished
۱۱:۱۵
Jan Simecek
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Matej Stach
Finished
۱۱:۲۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Denis Benes
۳
۰
Krystof Prida
Finished
۱۱:۵۵
Chlumsky Petr
۳
۰
Jan Simecek
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۱۲:۲۵
Matej Stach
۰
۰
Denis Benes
inprogress
۱۲:۵۵
Mart Ojamaa
-
-
Andres Laikree
inprogress
۱۳:۴۵
Belarus
Liga Pro
Andrei Smirnov
۳
۱
Kirill Kazanin
Finished
۰۸:۳۰
Khvesenia Denis
۳
۱
Yurii Moroz
Finished
۰۹:۰۰
Yurii Moroz
۳
۱
Andrei Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Kirill Kazanin
۳
۱
Yurii Moroz
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Mutianko
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۲۰
Valerii Bykh
-
-
Andrey Chernoy
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Josef Braun
۱
۳
David Prusa
Finished
۰۹:۳۰
Taehyun Kim
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۰:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۱:۴۵
Jiri Martinko
۰
۰
Amirreza Abbasi
inprogress
۱۲:۱۵
World
World Team Championships Women
Chen Szu-Yu
۰
۳
Sun Yingsha
Finished
۱۰:۳۰